Regulamin

 

Sklep internetowy www.wentylator.net.pl prowadzony jest przez firmę:

JiMwent PHU
Ul. Olsztyńska 10
60-410 Poznań
NIP 783-109-77-96
REGON 63431885
Numer konta bankowego: BGZ SA 14 2030 0045 1110 0000 0005 3300

 

która jest stroną umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Zamówienia przyjmowane sa na stronie internetowej www.wentylator.net.pl. Informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego obowiązują wyłącznie na terenie RP a zamówienia realizowane sa wyłącznie na terenie RP. Zamówienie należy składać w języku polskim.
 3. Wszelkie płatności związane z wykonaniem zamówienia realizowane są w walucie polskiej.
 4. Wypelniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczosci finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póz. zm.). Dane sa poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 5. Informacje znajdujace sie na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomoca mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, sklada ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez składającego zamówienie na liscie przewozowym przesylki lub innym dokumencie potwierdzajacym odbiór zamówionego towaru .
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 7. Prowadzący sklep internetowy może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiazują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Ewentualne zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron co do zamówień przyjętych do realizacji przed opublikowaniem zmian.

II. WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Do zakupów w sklepie internetowym uprawnione sa wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Wstępnym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego sie na stronie internetowej sklepu.
 3. Zamówienia mozna składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostalo złożone.
 4. Każde zamówienie jest automatycznie potwierdzane droga elektroniczną. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni od dnia jego wpływu, z powodów leżacych po stronie Zamawiajacego lub spowodowanych okolicznosciami za które Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci teleinformatycznej), skutkować będzie anulowaniem zamówienia i oznacza, że zamówienie w ogóle nie doszlo do wiadomości prowadzącego sklep internetowy.
 5. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objetych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 6. Prowadzący sklep internetowy odrzuci zamówienie w przypadku:                                                                        - błędnego lub jedynie częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
  - braku dostępności zamówionego towaru w magazynie lub u dostawców sklepu, o czym składający zamówienie zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczna lub telefonicznie.
  - niedokonania przez składającego przelewu zgodnie ze wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia kwotą, terminem i formą zapłaty.

  W takich sytuacjach złożone zamówienie nie wywołuje skutków złożenia oferty nabycia towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 7. Zamawiajacy może wprowadzic zmiany do złożonego zamówienia lub wycofac złożone zamówienie drogą telefoniczną lub dzwoniąc pod numer podany w kontakcie jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez prowadzącego sklep internetowy w sposób wskazany wyżej.
 8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez skladającego zamówienie towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 9. Prowadzący Sklep Internetowy związany jest ceną sprzedaży podaną przy informacji o towarze zamieszczonej na stronie internetowej sklepu i zaakceptowaną przez składającego zamówienie w chwili złożenia zamówienia stanowiącego ofertę nabycia towaru.
 10. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania sprzedaży promocyjnej oferowanych towarów na warunkach każdorazowo wskazanych w informacji o towarze zamieszczonej na stronie internetowej sklepu ze wskazaniem, że sprzedaż danego towaru objęta jest akcją promocyjną. Realizacja zamówień na towary objęte promocją następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych akcją promocyjną.

III. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie wiecej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są przez prowadzącego sklep internetowy na wskazany przez przyjmującego zamówienie adres na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi składajacy zamówienie.
 3. Składajacy zamówienie może wybrac formę płatności za zamówione towary podczas procesu składania zamówienia: przedplata przelewem, płatność gotówka przy odbiorze (pobranie ). Forma i termin płatności oraz wysokość należności do zaplaty będą wskazane każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W momencie odbioru przesylki składający zamówienie ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zwiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony, składajacy zamówienie może odmówić przyjęcia przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować prowadzącego sklep internetowy wysyłając informacje drogą mailowa lub dzwoniąc pod numer telefonu podany w kontakcie oraz spisać protokól reklamacyjny na formularzu będącym w posiadaniu kuriera oraz w jego obecności.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku towaru nieużywanego i nieuszkodzonego oraz oryginalnie opakowanego (o ile towar występowal w opakowaniu).
 2. Towar nie może byc zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający jest obowiązany odesłać przesylkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem, wraz z otrzymaną fakturą i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od jej otrzymania.
 3. Klient odstępujący od umowy wysyła towar na wlasny koszt. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 4. Po otrzymaniu towaru pracownicy Sklepu dokonują oględzin towaru. Jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie 1 zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginal i kopia faktury zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odeslać podpisaąa kopie faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciagu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu ceny sprzedaży na wskazany przez odstępującego od umowy rachunek bankowy.

V. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

 1. Jeżeli bezpośrednio po otrzymaniu towaru ujawnią się wady fizyczne zakupionego towaru , kupujący powinien odesłać towar na adres sklepu wraz z pisemną reklamacją zawierającą opis uszkodzeń. W celu sprawnego i szybkiego przyjecia i rozpatrzenia reklamacji klient powinien równiez zawiadomić prowadzącego sklep internetowy o ujawnionych wadach fizycznych zakupionego towaru droga mailowa lub dzwoniąc pod nr telefonu podany w kontakcie.
 2. Po otrzymaniu towaru pracownicy Sklepu dokonuja oględzin towaru. Jezeli wady fizyczne lub uszkodzenie towaru podczas dostawy zostaną potwierdzone, prowadzacy sklep internetowy wystawia fakturę korygująca. Oryginal i kopia faktury zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciagu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu ceny sprzedaży na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.
 3. Z uwagi na szczególne cechy i wlaściwości niektórych towarów oferowanych w sklepie internetowym, zwrotowi oraz wymianie nie podlegaja urządzenia których pierwsze uruchomienie może spowodowac zmianę stanu fabrycznego.
 4. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte sa gwarancją producenta.
 5. Jeżeli w trakcie użytkowania klient ujawni wady fizyczne towaru powinien: odesłać towar do serwisu producenta.

  W przypadku braku informacji o autoryzowanym serwisie producenta klient powinien skontaktować się z prowadzącym sklep internetowy, który udostępni dane najbliższego punktu serwisowego.

 6. Prowadzący sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Za zamówiony i prawidłowo nadany przez prowadzącego sklep internetowy towar składający zamówienie poniesie koszty związane z próbą dostarczenia przesyłki, jeżeli nie zostala ona odebrana w terminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Postanowienia regulaminu w części IV " Odstąpienie od umowy i zwrot towaru" nie znajduja zastosowania do podmiotów bedących przedsiebiorcami, którzy składają ofertę nabycia towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UWAGA!

Szanowni Państwo, zanim podejmiecie decyzję o zakupie, nasza firma prosi o wcześniejszy e-mail z potwierdzeniem iż aktualnie posiadamy produkt, którym jestescie zainteresowani. W ten sposób unikniemy nieporozumień wynikających z dużego ruchu urządzen w naszym magazynie. Z góry dziękujemy.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy , że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.

Z naszych produktów korzystali i zaufali nam min:

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl